image('/UploadFiles/bazowe/'.'180-'.$c['Content']['path']); ?>

link($c['Content']['title'],'/news/show/'.$c['Content']['id'],false,false,false); ?>

Autor: , dodano:
czytaj więcej komentarzy: () sport, dotacje */ echo ' '.$html->link($tag['Tag']['tag'],'/tag/listContent/'.$tag['Tag']['id']).', '; ?>

Autor: , dodano:
image('/UploadFiles/bazowe/'.'180-'.$c['Content']['path']); ?>
czytaj więcej komentarzy: () sport, dotacje */ echo ' '.$html->link($tag['Tag']['tag'],'/tag/listContent/'.$tag['Tag']['id']).', '; ?>
prev('<< Poprzednia', null, null); ?> numbers(array('separator'=>'')); ?> next('Następna >>', null, null); ?>